Matlamat Teori Psikoanalitik

- membentuk semula watak individu supaya segala yang terpendam di alam tidak sedar dapat dialami di alam sedar.

- membantu klien mencari pengalaman masa lampau yang tidak dapat diselesaikan dan menguatkan ego agar seseorang individu itu dapat berfungsi menurut fungsi realiti, tanpa dikongkong atau didorong oleh desakan-desakan id, ataupun superego.

- menekankan resolusi masalah klien untuk meningkatkan penyesuaian peribadi klien, menyelesaikan peringkat perkembangan yang tidak selesai, dan kebolehan/keupayaan untuk berdaya tindak dengan permintaan dalam perhubungan masyarakat.


by 
fafa